Transformujte svoji společnost. Rozvíjejte sami sebe.

DYNAMICKÁ SIMULACE - BPM - PRODUKTIVITA - LEAN - NORMOVÁNÍ PRÁCE - VZDĚLÁVÁNÍCo Vám můžeme nabídnout?

Počítačová (dynamická) simulace

Mapování hodnotových, materiálových
a informačních toků. Podpora tvorby nových layoutů. Poskytnutí dat a podkladů pro efektivní manažerské a investiční rozhodování. Individuální zpracování počítačových simulací na základě zadání. "Co kdyby" analýzy, propočty produktivity pracovníků a efektivního využití strojních zařízení a vybavení.

Business Process Management (BPM)

Tvorba a revize strategií, mapování podnikových procesů, automatizace a digitalizace pro potřeby ISŘ, normy ISO a interní dokumentaci. Revize efektivity informačních toků, určení vlastníků procesů, poradenství v oblasti kapacit, kompetencí, dovedností a znalostí pracovníků. Podklady pro štíhlou administrativu. Spolupráce při tvorbě KPI, cílů a metrik.

Lean a Kvalita

Implementace Lean metod, zejména 5S, SMED, TPM, JIDOKA, JIT, KANBAN a KAIZEN. Provedení interních auditů Lean a ISO 9001:2015. Spolupráce v oblasti standardizace a vizualizace. Tvorba vzdělávacích programů na míru včetně simulačních her. Implementace automatizace a dalších prvků Industry 4.0 do výrobních, logistických i podpůrných procesů.

Analýzy metod práce a produktivity

Analýza a studium metod práce. Provádění snímků pracovního dne. Individuální zadání na základě zákaznického požadavku. Efektivní provedení díky poloautomatizovanému sběru dat ze snímkování. Rychlé vyhodnocení. Prověření kapacit pracovníků, systému práce, produktivity, efektivity a ergonomie práce. Souhrnné výsledky, komplexní doporučení.

Normování práce

Změření a výpočet normativů činností. Návrh systému normování práce včetně informační podpory. Spolupráce při tvorbě metodiky dle individuálních požadavků klienta. Efektivní měření a vyhodnocení díky poloautomatizovanému sběru dat. Normování činností pomocí chronometráže a snímku pracovního dne, systémů MOST a MTM.

Mentorování & Koučování

Vedení týmů v rámci Lean a BPM projektů. Mentorování a koučování interních průmyslových inženýrů a lean manažerů. Tvorba ucelených individuálních vzdělávacích programů jako Lean expert, Škola mistrů a Mladý manažer. Vedení týmů i jednotlivců v rámci metodiky KATA management. Aktivní předávání znalostí a zkušeností.

Zkušenosti našich zákazníků

Zpětná vazba z tréninků a poprojektové reference

"Kurz mi pomohl trošku jinak přemýšlet a vidět dopředu"

Zbyněk

Projektový manažer @ Miroslavské strojírny

"Hra byla super na pochopení školené věci a sloučení kolektivu"

Operátorka

@ Continental Trutnov

"Zeštíhlím výrobu!"
  

Jan

Senior seřizovač @ Continental Trutnov

Zkušenosti našich zákazníků

Zpětná vazba z tréninků a poprojektové reference
"Kurz mi pomohl trošku jinak přemýšlet a vidět dopředu"

Zbyněk
Projektový manažer @ Miroslavské strojírny

"Hra byla super na pochopení školené věci a sloučení kolektivu"

Operátorka
@ Continental Trutnov

"Zeštíhlím výrobu!"

Jan
Senior seřizovač @ Continental Trutnov

"Kurz byl super"

Tomáš Janů
Analytik @ Lean Solution

Firmy, kterým pomáháme růst

Jsme tu pro Vás.

Ing. Michaela Opletalová

"Rádi byste navázali první kontakt anebo si nechali zpracovat nabídku? Zajímá Vás cokoli z oblasti procesního řízení, vzdělávání, mentorování anebo normování práce? Máte zájem o interní audit?
Potom bez obav zavolejte anebo napište. Individuální přístup je mojí vizitkou."

OPLETALOVA@LEANSOLUTIONS.CZ
+420 608 778 048

Ing. Tomáš Janů

"Máte jakýkoli dotaz k dynamickým simulacím, lean projektům, našim aplikacím anebo k technickým řešením v oblasti výroby a logistiky 4.0? Zajímáte se o využití informačních systémů?
Kontaktujte mě a vše vyřešíme formou konzultací a osobních setkání k Vaší spokojenosti."

JANU@LEANSOLUTIONS.CZ
+420 728 833 932

Kontaktujte konzultanta