Jak pracujeme?

Při práci využíváme metodiky a principů DMAIC:


DMAIC je přístup k řízení projektů. Obsahuje pět po sobě jdoucích kroků, které vedou k implementaci změn a zlepšení v rámci zvoleného procesu. DMAIC je postaven na neustálém zlepšování, kroky se neustále opakují. Přístup je vhodný všude tam, kde chceme evidovat a hodnotit změny/zlepšení.

Lze objednat:

MĚŘENÍ / ANALÝZU

Zjistěte aktuální stav a potenciál/návrhy pro zlepšení vašeho procesu
...

Kroky "DMA"

Započněme společný projekt, v rámci kterého s Vámi budeme kooperovat až do začátku zlepšovací fáze
...

Kroky "DMAI(C)"

Spolupracujme na definování, analýze i implementaci nového řešení/zlepšení. Součástí je i kontinuální hodnocení zavedené změny.

Define
Definuj

V rámci této fáze definujeme proces
a jeho hranice

Stanovujeme společně s Vámi
cíle projektu


Kvalitní data jsou důležitá pro kvalitní výsledky

V této fázi definujeme jaká a jakým způsobem data sbírat/měřit

Fáze „M“ je základem pro navazující analýzy a hodnocení procesu

Measure
Měř


Analyze
Analyzuj

První záchytný bod DMAIC, výsledky z měření analyzujeme pro získání veškerých informací pro změny/zlepšení

Výstupy lze použít jako podpora pro rozhodování, stanovení dalšího postupu

Mezi výsledky lze najít definice příčin problémů, časové a kvalitativní údaje, doporučení, procesní mapy aj.


V této fázi je důležitá identifikace a výběr z různých řešení

Zaměřujeme se na rychlá a efektivní řešení s přínosem, pro která je vytvořen plán implementaci

Pro implementace je zvoleno pilotní pracoviště / pracovní tým

Improve
Zlepši


Control
Kontroluj

Krok je zacílen na udržení úspěšné zvládnutých kroků DMAI

V rámci fáze probíhá kontrolní měření pro porovnání posunu a sledování dalšího vývoje

Definujeme přínosy / hodnotíme plnění cílů